car-on-fire

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC – Inaczej „odpowiedzialność cywilna”. Ubezpieczenie OC jest dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego ubezpieczeniem obowiązkowym !
Ubezpieczanie OC daje nam ochronę pokrycia wszystkich kosztów związanych z wypadkiem spowodowanym naszym pojazdem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy . Firmę ubezpieczeniową możemy zmienić wypowiadając umowę co najmniej 1 dzień przed końcem daty przypadającej na koniec ochrony . Umowa nie wypowiedziana będzie przedłużona na kolejny rok.

AC – Ubezpieczenie „AutoCasco” jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni nas nie tylko gdy to my jesteśmy sprawcami wypadku, lecz także od zdarzeń losowych spowodowanych np. silnym wiatrem bądź deszczem , zderzeniem ze zwierzętami czy pożarem a nawet kradzieżą czy dewastacją. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy i wygasa samoistnie.

NWW – Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków . Chroni wszystkich pasażerów podróżujących pojazdem. Polisa NNW gwarantuje wypłacenie świadczenia poszkodowanym niezależnie czy kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za wypadek czy też nie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres 12tu miesięcy.

ASSISTANCE – Zapewnia nam pierwszą pomoc podczas awarii lub wypadku drogowego. Mamy zagwarantowane holowanie lub naprawę na miejscu. Jeżeli nie da się naprawić usterki na miejscu mamy zapewnione w zależności od wariantu auto zastępcze , hotel lub zwrot kosztów poniesionych w wyniku powrotu do domu. Ubezpieczenie ASS jest dobrowolne i aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzownić pod numer podany na polisie.

FLOTY – Rodzaj ubezpieczenia skierowany do firm posiadających kilka pojazdów . W ramach jednej umowy firma może ubezpieczyć wszystkie swoje pojazdy dzięki czemu oferta będzie korzystniejsza niż ubezpieczając każdy pojazd osobno. Możemy wykupić samo ubezpieczenie OC lub dokupić dodatkowe opcje takie jak np. AC czy NNW.

SZYBKI KONTAKT

Pola z * są wymagane